Đặt một câu hỏi

Grani Z0202

Bếp kết hợp Grani Z0202 Dudoff London, 2 bếp từ và 2 bếp gas. - Kính Ceramic Eurokera Pháp màu đen. - Bếp từ: Tổng công suất: 3600W. + Bếp từ trên : 1.500W - Booster: 2.000W. + Bếp từ dưới: 1.200W - Booster: 1.600W. - Bếp Gas: Tổng công suất: 3800W. + Bếp gas trên: 2.800W. + Bếp gas dưới: 1.000W. - Kích thước bếp: 600 x 505mm. - Kích thước cắt mặt đá: 565 x 485mm. - Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn của DUDOFF London toàn cầu.
Bếp 2 gas 2 từ