Trả lời bình luận

mình muốn hỏi về giá của bộ bếp này là bao nhiêu