Đặt một câu hỏi

Neptune

Bếp chiên âm Dudoff London, Domino. - Kính Ceramic Eurokera màu đen. - Công suất: 2.3KW. - Kích thước bếp: 505 x 300mm. - Kích thước cắt mặt đá: 482 x 282mm. - Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Dudoff London toàn cầu.
bep-chien-neptune-1